Konstnärer har under lång tid tagit emot bidrag från näringslivet för att kunna skapa sina verk. Redan år 70 f.Kr föddes Maecenas som skänkte stora belopp till konstnärer och har fått ge namn till ordet ”mecenat”. En mecenat är en person eller organisation som ekonomiskt eller på annat sätt gynnar olika kulturyttringar.Företag vill synas i konst- och kultursammanhang för att bygga varumärke. Det kan handla om sponsrade konserter men även donationer till museer eller konstnärer. Företag som tillfrågas berättar att det måste finnas värde för dem i vad de bidrar med pengar till, vilket är negativt för att bibehålla en bredd för konsten och kulturen.

Privata donationer ger mer likriktad konst

Även om vi i Sverige också har statliga bidrag för att kunna stödja konst ser många tendenser att det finns ett större och större behov för näringslivet att gå in och stötta kulturen. Känd konst har i många fall blivit så dyr att museer behöver stöd ekonomiskt för att kunna köpa in konstverk.Detta kan påverka vilken konst som finns på våra museer genom att näringslivet är mindre benäget att stödja konst vars budskap eller uttryck de inte vill ställa sig bakom. Det finns risk för att det sker en utveckling likt den i USA, där statens bidrag är obefintliga och endast den mest kommersiella konsten får pengar.

Kulturen behöver kunna utmana

Kulturens roller är flera i samhället. Bland annat ska den fungera som utmanare av etablissemanget och stimulera till kritiskt tänkande. Då behöver kulturen och konsten vara helt oberoende av beställare eller finansiärer för att konstnären ska kunna skapa fritt. Kort sagt är oberoende konst och kultur en grundförutsättning för demokrati.Flera inom konsten och kulturen har jobbat för att upprätta fonder där konstnärer kan ansöka om stöd till sina projekt. Eftersom kommersiell framgång inte är någon garant för en hög kvalitet på konst och kultur är det många som anser att fonder som delar ut stipendier är rätt väg att gå.